Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với Tổ chức SV388Tructiep. Chính sách quyền riêng tư này được thiết kế để thông báo cho bạn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân bạn cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân, cụ thể là tên và số liên lạc khi người dùng tự nguyện gửi thông tin này thông qua phần Liên hệ với chúng tôi trên trang web của chúng tôi.

Cách Chúng Tôi Thu Thập Thông Tin:

Chúng tôi thu thập thông tin thông qua biểu mẫu liên hệ trên trang Liên hệ với chúng tôi. Người dùng cung cấp thông tin này một cách tự nguyện khi gửi truy vấn, nhận xét hoặc yêu cầu thông tin.

Mục đích Của Việc Thu Thập dữ liệu:

Thông tin được thu thập chỉ được sử dụng để trả lời các câu hỏi của người dùng và cung cấp thông tin được yêu cầu.

Sự đồng ý Của Người Dùng:

Bằng cách gửi thông tin cá nhân thông qua biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi, người dùng đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của họ cho các mục đích đã nêu.

Sử Dụng và Chia sẻ dữ Liệu:

Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Thông tin được cung cấp chỉ được sử dụng cho mục đích liên lạc với người dùng.

Bảo Mật dữ Liệu:

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của thông tin được thu thập. Tuy nhiên, không có dữ liệu nào được truyền qua internet có thể được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cookie và Công Nghệ Theo Dõi:

Chúng tôi không sử dụng cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác trên trang web của mình.

Truy Cập và Kiểm Soát:

Người dùng có thể yêu cầu quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua chi tiết liên hệ được cung cấp.

Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em:

Trang web của chúng tôi không hướng tới các cá nhân dưới [chỉ định tuổi] và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em.

Những Thay đổi đối Với Chính Sách Quyền Riêng Tư:

Chúng tôi có quyền cập nhật Chính sách quyền riêng tư này theo định kỳ.

sv388tructiep.org ĐÁ GÀ THOMO 100% Thưởng Nạp Lần Đầu